Ingen bild
Namn Kjell-Arne Kruse
Politiskt parti (S)
E-post2 Erik.Kruse@huddinge.se
   
Uppdrag
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen  
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen   2015-01-01 - 2018-12-31
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen   2011-01-01 - 2014-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31