Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Kjell-Arne Kruse
Politiskt Parti
(S)
E-post
Erik.Kruse@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Uppdrag
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen
Huddinges pensionärsråd
Vård- och omsorgsnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 7 av 7.
Tidigare uppdrag Period
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen 2019-01-01 - 2022-12-31
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen 2015-01-01 - 2018-12-31
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen 2011-01-01 - 2014-12-31
Vård- och omsorgsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Äldreomsorgsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Äldreomsorgsnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Äldreomsorgsnämnden 2007-01-01 - 2010-12-31