Huddinges pensionärsråd

Sekreterare: Yvonne Sawert

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 20 av 20.
Namn Parti Uppdrag
Charlotte Björkman (HP) Ordförande
Malin Aspö (KD) 1 vice ordförande
Margareta Vikgren (S) Ledamot
Kjell-Arne Kruse (S) Ledamot
Margareta Hedström (C) Ledamot
Barbro Lind (MP) Ledamot
Kennet Bergh (M) Ledamot
Svante Hellsing (L) Ledamot
Kurt Hellström (SD) Ledamot
Kaj Carlberg PRO Ledamot
Birgitta Berg PRO Ledamot
Eva Marie Björkbacka PRO Ledamot
Ulla Olsson PRO Ledamot
Bo Pettersson PRO Ledamot
Kathrine Hultman PRO Ledamot
Sven-Arne Wennerberg SPF Ledamot
Berit Westergren SPF Ledamot
Alexandra Birk SPF Ledamot
Berit Eriksson RPG Ledamot
Eeva Pirttiniemi HFF Ledamot


Sida 1 av 1