Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Margareta Vikgren
Politiskt Parti
(S)
E-post
Margareta.Vikgren@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Uppdrag
Huddinges pensionärsråd
Kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 8 av 8.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2019-01-01 - 2019-08-18
Huddinges pensionärsråd 2019-06-19 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Natur- och byggnadsnämnden 2017-11-06 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden 2015-01-01 - 2017-11-06
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott 2015-01-01 - 2018-12-31
Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen 2011-01-01 - 2014-12-31
Vård- och omsorgsnämnden 2019-06-10 - 2022-12-31