Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Timo Pesonen
Politiskt Parti
E-post
timo.pesonen@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.