Förtroendevald

Fotografi av Charlotte Björkman
Namn
Charlotte Björkman
Politiskt Parti
E-post
Charlotte.Bjorkman@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Huddinges pensionärsråd
Vård- och omsorgsnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 14 av 14.
Tidigare uppdrag Period
Arvodeskommitté 2010-11-01 - 2014-10-20
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 2014-10-21 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2018-10-30 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-01 - 2021-12-16
Socialnämnden 2021-12-17 - 2022-12-31
Tillsynsnämnden 2016-05-09 - 2016-11-13
Valberedningen 2018-10-15 - 2022-10-18
Valberedningen 2014-10-21 - 2018-10-14
Vård- och omsorgsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Äldreomsorgsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31