Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Barbro Lind
Politiskt Parti
E-post
Barbro.Lind@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Huddinges pensionärsråd
Vård- och omsorgsnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 9 av 9.
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen 2018-10-15 - 2018-12-17
Demokratiberedningen 2016-10-10 - 2018-10-14
Demokratiberedningen 2015-03-16 - 2016-10-10
Huddinges pensionärsråd 2019-01-30 - 2021-01-31
Huddinges pensionärsråd 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2019-09-29
Kommunfullmäktige 2016-10-25 - 2018-10-14
Vård- och omsorgsnämnden 2019-01-01 - 2020-12-13
Äldreomsorgsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31