Ingen bild
Namn Arja Hakanpää
Politiskt parti (M)
E-post2 Arja.Hakanpaa@huddinge.se
   
Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2016-10-25 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2013-07-02 - 2014-10-14
Äldreomsorgsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31