Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Christopher Smith
Politiskt Parti
(L)
E-post
Christopher.Smith@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 9 av 9.
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Förskolenämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Förskolenämnden 2007-01-01 - 2010-12-31
Förskolenämndens arbetsutskott 2011-01-01 - 2014-12-31
Grundskolenämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Grundskolenämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2020-04-16 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2020-04-15
Kommunfullmäktige 2018-07-04 - 2018-10-14