Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Björn Larm
Politiskt Parti
(S)
E-post
bjorn.larm@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.