Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Malena Karanovic
Politiskt Parti
E-post
Malena.Karanovic@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen 2018-10-15 - 2018-12-17
Kommunfullmäktige 2022-04-05 - 2022-10-14
Vård- och omsorgsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31