Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Eva Altin
Politiskt Parti
(S)
E-post
eva.altin@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.