Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Bugra Merdol
Politiskt Parti
(V)
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.