Ingen bild
Namn Ewa Alexandersson
Politiskt parti (M)
E-post2 Ewa.Alexandersson@huddinge.se
   
Uppdrag
Valnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Valnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Valnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Valnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31