Karl Henriksson
Namn Karl Henriksson
Politiskt parti (KD)
Telefon 08-53531351
E-post2 Karl.Henriksson@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinges pensionärsråd  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Mälarens vattenvårdsförbund  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Södertörns Energi AB, styrelse  
Valberedningen  
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2021-01-01 - 2021-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2018-01-01 - 2018-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2017-01-01 - 2017-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2016-01-01 - 2016-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31
Förskolenämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Förskolenämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Huddinge kommuns näringslivsberedning   2019-03-06 - 2021-01-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huddinges pensionärsråd   2011-01-13 - 2014-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, ombud   2017-01-01 - 2017-11-17
Huge Fastigheter AB, ombud   2016-01-01 - 2016-12-31
Huge Fastigheter AB, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2015-01-01 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2018-10-24 - 2019-10-23
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden   2020-01-01 - 2020-10-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2015-01-01 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering   2015-06-17 - 2016-12-14
SKL Kommuntus AB, ombud   2021-01-01 - 2021-12-31
SKL Kommuntus AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
SKL Kommuntus AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
Södertörns Energi AB, ombud   2021-01-01 - 2021-03-30
Södertörns Energi AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
Valberedningen   2014-10-21 - 2018-10-14
Valberedningen   2010-11-01 - 2014-10-20
Äldreomsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31