Förtroendevald

Fotografi av Karl Henriksson
Namn
Karl Henriksson
Politiskt Parti
Telefon
08-53531351
E-post
Karl.Henriksson@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 9 av 9.
Uppdrag
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott
Krisledningsnämnd
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm
Södertörns Energi AB, styrelse
Valberedningen
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 46 av 46.
Tidigare uppdrag Period
Föreningen Arena Huddinge, ombud 2021-01-01 - 2021-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud 2018-01-01 - 2018-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud 2017-01-01 - 2017-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud 2016-01-01 - 2016-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud 2015-01-28 - 2015-12-31
Förskolenämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Förskolenämndens arbetsutskott 2015-01-01 - 2018-12-31
Huddinge kommuns näringslivsberedning 2019-03-06 - 2021-01-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huddinges pensionärsråd 2019-01-30 - 2022-12-31
Huddinges pensionärsråd 2011-01-13 - 2014-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, ombud 2017-01-01 - 2017-11-17
Huge Fastigheter AB, ombud 2016-01-01 - 2016-12-31
Huge Fastigheter AB, ombud 2015-01-28 - 2015-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse 2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2015-01-01 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-10-24 - 2019-10-23
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2014-12-01 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden 2020-01-01 - 2020-10-31
Mälarens vattenvårdsförbund 2019-03-06 - 2022-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2019-01-01 - 2022-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2015-01-01 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering 2015-06-17 - 2016-12-14
SKL Kommuntus AB, ombud 2021-01-01 - 2021-12-31
SKL Kommuntus AB, ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
SKL Kommuntus AB, ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Södertörns Energi AB, ombud 2021-01-01 - 2021-03-30
Södertörns Energi AB, ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
Södertörns Energi AB, styrelse 2020-12-14 - 2023-03-31
Valberedningen 2018-10-15 - 2022-10-18
Valberedningen 2014-10-21 - 2018-10-14
Valberedningen 2010-11-01 - 2014-10-20
Vård- och omsorgsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Äldreomsorgsnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Äldreomsorgsnämnden 2007-01-01 - 2010-12-31