Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Camilla Kjellström
Politiskt Parti
(M)
E-post
Camilla.Kjellstrom@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Uppdrag
Huddinges funktionshinderråd
Kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Tidigare uppdrag Period
Socialnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31