Ingen bild
Namn David Magnusson
Politiskt parti (S)
E-post2 David.Magnusson@huddinge.se
   
Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period