Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Lars-Erik Hilldoff
Politiskt Parti
(L)
E-post
Lars.Hilldoff@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Tidigare uppdrag Period
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2022-03-22 - 2022-12-31
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 2022-05-23 - 2022-10-14