Förtroendevald

Fotografi av Daniel Dronjak
Namn
Daniel Dronjak
Politiskt Parti
(M)
Telefon
08 535 301 57
E-post
daniel.dronjak@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm
Södertörns Energi AB, styrelse
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 56 av 56.
Tidigare uppdrag Period
Arena Huddinge AB, styrelse 2023-04-01 - 2023-12-30
Arena Huddinge AB, styrelse 2019-04-01 - 2023-03-31
Arena Huddinge AB, styrelse 2015-04-24 - 2019-04-24
Föreningen Arena Huddinge, styrelse 2023-04-01 - 2023-12-30
Föreningen Arena Huddinge, styrelse 2019-04-01 - 2023-03-31
Föreningen Arena Huddinge, styrelse 2015-04-24 - 2019-04-24
Föreningen Arena Huddinge, styrelse 2011-01-01 - 2015-04-23
Huddinge kommuns näringslivsberedning 2023-01-01 - 2023-02-01
Huddinge kommuns näringslivsberedning 2019-03-06 - 2022-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse 2015-01-01 - 2017-11-17
Huge Fastigheter AB, styrelse 2011-01-01 - 2014-12-31
Högskolerådet 2019-01-01 - 2020-12-02
Högskolerådet 2016-09-28 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2014-10-21 - 2018-10-15
Kommunstyrelsen 2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-26 - 2023-12-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2022-10-26 - 2023-12-30
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2014-12-01 - 2018-10-15
Krisledningsnämnd 2023-01-01 - 2023-12-30
Krisledningsnämnden 2020-01-01 - 2020-10-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2019-01-01 - 2022-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2011-01-01 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet 2010-12-01 - 2014-11-30
Planerings- och personalutskottet 2006-12-01 - 2010-11-30
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer 2023-01-01 - 2023-12-30
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer 2019-01-01 - 2022-12-31
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer 2016-03-30 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering 2015-06-17 - 2018-05-30
SRV Återvinning AB, ombud 2021-01-01 - 2021-12-31
SRV Återvinning AB, ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
SRV Återvinning AB, ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
SRV Återvinning AB, ombud 2018-01-01 - 2018-12-31
SRV Återvinning AB, ombud 2017-01-01 - 2017-12-31
SRV Återvinning AB, ombud 2016-01-01 - 2016-12-31
SRV Återvinning AB, ombud 2015-01-28 - 2015-12-31
Stiftelsen Flemingsberg Science 2017-01-01 - 2019-12-31
Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor 2015-01-28 - 2018-12-31
Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor 2011-09-26 - 2014-12-31
Södertörns Energi AB, styrelse 2019-04-01 - 2023-03-31
Södertörns Energi AB, styrelse 2015-04-22 - 2019-04-21
Södertörns Energi AB, styrelse 2011-04-23 - 2015-04-22
Tillfällig politisk styrgrupp för Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn 2015-01-28 - 2016-03-30
Tillfällig politisk styrgrupp för Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn 2014-04-28 - 2014-12-31