Daniel Dronjak
Namn Daniel Dronjak
Politiskt parti (M)
Telefon 08 535 301 57
E-post2 daniel.dronjak@huddinge.se
   
Uppdrag
Arena Huddinge AB, styrelse  
Föreningen Arena Huddinge, styrelse  
Huddinge kommuns näringslivsberedning  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer  
Södertörns Energi AB, styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Arena Huddinge AB, styrelse   2015-04-24 - 2019-04-24
Föreningen Arena Huddinge, styrelse   2015-04-24 - 2019-04-24
Föreningen Arena Huddinge, styrelse   2011-01-01 - 2015-04-23
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-01-01 - 2017-11-17
Huge Fastigheter AB, styrelse   2011-01-01 - 2014-12-31
Högskolerådet   2019-01-01 - 2020-12-02
Högskolerådet   2016-09-28 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-15
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden   2020-01-01 - 2020-10-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2011-01-01 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet   2010-12-01 - 2014-11-30
Planerings- och personalutskottet   2006-12-01 - 2010-11-30
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer   2016-03-30 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering   2015-06-17 - 2018-05-30
SRV Återvinning AB, ombud   2021-01-01 - 2021-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2018-01-01 - 2018-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2017-01-01 - 2017-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2016-01-01 - 2016-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31
Stiftelsen Flemingsberg Science   2017-01-01 - 2019-12-31
Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor   2015-01-28 - 2018-12-31
Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor   2011-09-26 - 2014-12-31
Södertörns Energi AB, styrelse   2015-04-22 - 2019-04-21
Södertörns Energi AB, styrelse   2011-04-23 - 2015-04-22
Tillfällig politisk styrgrupp för Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn   2015-01-28 - 2016-03-30
Tillfällig politisk styrgrupp för Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn   2014-04-28 - 2014-12-31