Huddinges funktionshinderråd

Sekreterare: Lena Mittal

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 22 av 22.
Namn Parti Uppdrag
Christian Stulen (HP) Ordförande
Camilla Kjellström (M) Vice ordförande
Magnus Björkander (S) Ledamot
Vakant (C) Ledamot
Per Öberg (MP) Ledamot
Ulla Olsson Engström (V) Ledamot
Elsa Holmlund (DP) Ledamot
Marlon Forsgren (SD) Ledamot
Eva Hagblom RBU Ledamot
Håkan Jarmar RSMH Ledamot
Jeanette Lehto Riksförbundet HjärtLung Huddinge Ledamot
Lena Tjärnström Strokeföreningen Södertörn Ledamot
Liselotte Ulvebring Westin Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Ledamot
Lotten Karlung FHDBF Ledamot
Malak Guirguis (KD) Ledamot
Marianne Rimbark Attention Ledamot
Olle Johansson DHR Ledamot
Patrik Brunberg Neuro Ledamot
Raymond Sternell FUB Ledamot
Siw Olsson SRF Ledamot
Susanne Hagelin Stockholms Dövas Förening Ledamot

Tiina Nummi-Södergren SRF Ersättare


Sida 1 av 1