Huddinges funktionshinderråd

Sekreterare: Yvonne Sawert

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 24 av 24.
Namn Parti Uppdrag
Christian Stulen (HP) Ordförande
Anna Sjösten Yderhag (M) Vice ordförande
Magnus Björkander (S) Ledamot
Örjan Angré (C) Ledamot
Per Öberg (MP) Ledamot
Ulla Olsson Engström (V) Ledamot
Helena Hansson (DP) Ledamot
Malak Guirguis (KD) Ledamot
Marlon Forsgren (SD) Ledamot
Eva Hagblom RBU Ledamot
Håkan Jarmar RSMH Ledamot
Jeanette Lehto Riksförbundet HjärtLung Huddinge Ledamot
Karen Yevenes Reumatikerföreningen Botkyrka-Huddinge-Salem Ledamot
Kjerstin Alm Elöverkänsligas förening Ledamot
Lena Tjärnström Strokeföreningen Södertörn Ledamot
Lena Wahlberg Attention Ledamot
Lotten Karlung FHDBF Ledamot
Olle Johansson DHR Ledamot
Patrik Brunberg Neuro Ledamot
Raymond Sternell FUB Ledamot
Richard Baltander Hörselskadades förening i Huddinge Ledamot
Siw Olsson SRF Ledamot
Susanne Hagelin Stockholms Dövas Förening Ledamot

Tiina Nummi-Södergren SRF Ersättare


Sida 1 av 1