Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Marlon Forsgren
Politiskt Parti
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Huddinges funktionshinderråd
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.