Förtroendevald

Fotografi av Sara Heelge Vikmång
Namn
Sara Heelge Vikmång
Politiskt Parti
(S)
Telefon
0853530152
E-post
Sara.heelge-vikmang@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 14 av 14.
Uppdrag
Arena Huddinge AB, styrelse
Föreningen Arena Huddinge, styrelse
Huddinge kommuns näringslivsberedning
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens ordförande
Krisledningsnämnd
Mälardalsråd
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer
Stiftelsen Flemingsberg Science
Södertörns Energi AB, styrelse
Testnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 57 av 57.
Tidigare uppdrag Period
Arena Huddinge AB, styrelse 2019-04-01 - 2023-03-31
Arena Huddinge AB, styrelse 2016-09-12 - 2019-04-24
Arena Huddinge AB, styrelse 2015-05-11 - 2016-09-12
Demokratiberedningen 2016-03-14 - 2016-10-10
Föreningen Arena Huddinge, styrelse 2019-04-01 - 2023-03-31
Föreningen Arena Huddinge, styrelse 2016-09-12 - 2019-04-24
Föreningen Arena Huddinge, styrelse 2015-04-24 - 2016-09-11
Grundskolenämnden 2015-01-01 - 2016-10-10
Grundskolenämndens arbetsutskott 2015-01-01 - 2016-10-10
Gymnasienämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Gymnasienämnden 2006-11-01 - 2010-12-31
Huddinge kommuns näringslivsberedning 2019-03-06 - 2022-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2023-01-01 - 2023-05-01
Huge Bostäder AB, styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, ombud 2016-01-01 - 2016-12-31
Huge Fastigheter AB, ombud 2015-01-28 - 2015-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse 2016-09-12 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2013-01-29 - 2014-10-14
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud 2021-01-01 - 2021-12-31
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud 2016-09-28 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-28 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-01 - 2016-09-27
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2016-06-16 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden 2020-01-01 - 2020-10-31
Mälardalsråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Mälardalsråd 2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2019-01-01 - 2022-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2015-01-01 - 2018-12-31
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer 2019-01-01 - 2022-12-31
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer 2016-06-16 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering 2016-08-31 - 2018-12-31
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor 2015-01-28 - 2016-09-28
SKL Kommuntus AB, ombud 2021-01-01 - 2021-12-31
SKL Kommuntus AB, ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
SKL Kommuntus AB, ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
SKL Kommuntus AB, ombud 2015-01-28 - 2018-12-31
SRV Återvinning AB, ombud 2021-01-01 - 2021-12-31
SRV Återvinning AB, ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
SRV Återvinning AB, ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
SRV Återvinning AB, ombud 2018-01-01 - 2018-12-31
SRV Återvinning AB, ombud 2017-01-01 - 2017-12-31
SRV Återvinning AB, ombud 2016-09-28 - 2016-12-31
Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor 2016-09-28 - 2018-12-31
Södertörns Energi AB, styrelse 2019-04-01 - 2023-03-31
Södertörns Energi AB, styrelse 2016-09-12 - 2019-04-21
Södertörns Energi AB, styrelse 2015-04-22 - 2016-09-12
Valberedningen 2018-10-15 - 2022-10-18
Valberedningen 2017-03-27 - 2018-10-14