Föreningen Arena Huddinge, styrelseLedamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 5 av 5.
Namn Parti Uppdrag
Sara Heelge Vikmång (S) Ledamot
Love Bergström (M) Ledamot
Kommundirektör (-) Ledamot

Annie Östlund (C) Ersättare
Carl-Otto Engberg (L) Ersättare


Sida 1 av 1