Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Carl-Otto Engberg
Politiskt Parti
(L)
E-post
carl-otto.engberg@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Förskolenämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.