Förtroendevald

Fotografi av Love Bergström
Namn
Love Bergström
Politiskt Parti
(M)
E-post
Love.Bergstrom@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 12 av 12.
Uppdrag
Arena Huddinge AB, styrelse
Föreningen Arena Huddinge, styrelse
Huddinge kommuns näringslivsberedning
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Krisledningsnämnd
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer
Stockholm Vatten AB, styrelse
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 19 av 19.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2019-01-01 - 2021-08-29
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2021-08-29
Grundskolenämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Huddinge kommuns näringslivsberedning 2019-03-06 - 2022-12-31
Huddinges pensionärsråd 2018-01-01 - 2018-12-31
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 2022-10-15 - 2023-12-30
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2016-11-29 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2016-11-28
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2017-03-27 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2021-08-30 - 2022-10-30
Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-01 - 2017-08-31
Stockholm Vatten AB, styrelse 2019-04-01 - 2023-03-31
Södertörns Energi AB, styrelse 2019-04-01 - 2023-03-31
Södertörns Energi AB, styrelse 2018-03-26 - 2019-04-21
Äldreomsorgsnämnden 2017-09-01 - 2018-12-31