Stockholm Vatten AB, styrelseLedamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 2 av 2.
Namn Parti Uppdrag
Henrik Juhlin (C) Ledamot

Love Bergström (M) Ersättare


Sida 1 av 1