Eeva Laine
Namn Eeva Laine
Politiskt parti (S)
E-post2 Eeva.Laine@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Kultur- och fritidsnämnden  
Nätverket Healthy Cities  
Valnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-05-11 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Kultur- och fritidsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Socialnämnden   2012-02-13 - 2014-12-31
Socialnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31