Förtroendevald

Fotografi av Eeva Laine
Namn
Eeva Laine
Politiskt Parti
(S)
E-post
Eeva.Laine@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 8 av 8.
Uppdrag
Huddinge kommuns näringslivsberedning
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Kultur- och fritidsnämnden
Nätverket Healthy Cities
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 13 av 13.
Tidigare uppdrag Period
Huge Bostäder AB, styrelse 2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse 2015-05-11 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen 2006-11-01 - 2010-10-31
Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Nätverket Healthy Cities 2023-01-01 - 2022-12-04
Socialnämnden 2012-02-13 - 2014-12-31
Socialnämnden 2007-01-01 - 2010-12-31
Valnämnden 2021-12-13 - 2022-12-31