Förtroendevald

Fotografi av Sven Pernils
Namn
Sven Pernils
Politiskt Parti
E-post
Sven-Erik.Pernils@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 8 av 8.
Uppdrag
Grundskolenämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott
Krisledningsnämnd
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm
Socialnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 10 av 10.
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden 2023-01-01 - 2023-11-13
Förskolenämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Förskolenämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Grundskolenämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Grundskolenämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Klimat- och stadsmiljönämnden 2020-11-02 - 2022-12-31
Klimat- och stadsmiljönämnden 2019-09-30 - 2020-11-01
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Socialnämnden 2022-11-14 - 2022-12-31