Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Bo Källström
Politiskt Parti
(L)
E-post
Bo.Kallstrom@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 10 av 10.
Uppdrag
Arena Huddinge AB, styrelse
Föreningen Arena Huddinge, styrelse
Grundskolenämnden
Grundskolenämndens arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Krisledningsnämnd
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 18 av 18.
Tidigare uppdrag Period
Arena Huddinge AB, styrelse 2020-03-23 - 2023-03-31
Föreningen Arena Huddinge, styrelse 2020-03-23 - 2023-03-31
Grundskolenämnden 2016-01-01 - 2018-12-31
Grundskolenämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Grundskolenämndens arbetsutskott 2015-01-01 - 2018-12-31
Huddinge kommuns näringslivsberedning 2019-03-06 - 2021-09-21
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2022-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2018-07-04 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-07-04
Kommunstyrelsen 2021-08-30 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2020-03-23 - 2021-08-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-02 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2021-08-30 - 2022-10-30
Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Mälardalsråd 2021-08-30 - 2022-12-31
Södertörns Energi AB, ombud 2021-03-31 - 2021-12-31
Vård- och omsorgsnämnden 2021-12-13 - 2022-12-31