Ingen bild
Namn Bo Källström
Politiskt parti (L)
E-post2 Bo.Kallstrom@huddinge.se
   
Uppdrag
Arena Huddinge AB, styrelse  
Föreningen Arena Huddinge, styrelse  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Kultur- och fritidsnämnden  
Mälardalsråd  
Södertörns Energi AB, ombud  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2016-01-01 - 2018-12-31
Grundskolenämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Grundskolenämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Huddinge kommuns näringslivsberedning   2019-03-06 - 2021-09-21
Kommunfullmäktige   2018-07-04 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-07-04
Kommunstyrelsen   2020-03-23 - 2021-08-29