Förtroendevald

Fotografi av Diana Molinsky
Namn
Diana Molinsky
Politiskt Parti
(M)
E-post
Diana.Molinsky@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 7 av 7.
Uppdrag
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott
Natur- och stadsmiljönämnden
Natur- och stadsmiljönämndens arbetsutskott
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 9 av 9.
Tidigare uppdrag Period
Beredning för trygghet, prevention och demokrati 2022-03-09 - 2023-01-01
Huddinges pensionärsråd 2021-05-31 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2017-05-23 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2017-05-23
Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Miljöberedningen 2015-06-17 - 2018-10-15