Ingen bild
Namn Heinrich von Fircks
Politiskt parti (M)
E-post2 Heinrich.von-Fircks@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Natur- och byggnadsnämnden   2018-04-23 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31