Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Heinrich von Fircks
Politiskt Parti
(M)
E-post
Heinrich.von-Fircks@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Natur- och stadsmiljönämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Natur- och byggnadsnämnden 2018-04-23 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott 2015-01-01 - 2018-12-31