Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Emil Svedberg
Politiskt Parti
(S)
E-post
emil.svedberg@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Natur- och stadsmiljönämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.