Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Vakant
Politiskt Parti
(L)
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Beredning för trygghet, prevention och demokrati
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 26 av 26.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2022-01-01 - 2022-03-22
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2021-08-23 - 2021-11-07
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2021-04-19 - 2021-08-22
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2020-11-02 - 2020-12-13
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott 2021-09-14 - 2021-12-20
Demokrati- och mångfaldsberedning 2014-03-10 - 2014-04-07
Grundskolenämnden 2022-01-01 - 2022-12-31
Grundskolenämnden 2016-09-12 - 2016-10-10
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Huddinges brottsförebyggande råd 2012-02-21 - 2013-11-25
Huddinges pensionärsråd 2021-11-01 - 2021-11-30
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 2021-03-08 - 2021-10-03
Kommunfullmäktige 2018-06-18 - 2018-07-04
Kommunfullmäktige 2016-09-12 - 2016-09-26
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen 2006-11-01 - 2010-10-31
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-29 - 2021-04-18
Mälardalsråd 2017-06-12 - 2017-09-11
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott 2016-02-08 - 2016-03-06
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer 2021-08-30 - 2022-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-11 - 2013-06-11
Socialnämnden 2012-10-08 - 2013-06-11
Valnämnden 2021-03-08 - 2021-04-18
Vård- och omsorgsnämnden 2021-11-01 - 2021-12-12
Äldreomsorgsnämnden 2018-06-18 - 2018-10-15
Äldreomsorgsnämnden 2015-01-01 - 2015-01-12