Ingen bild
Namn Vakant
Politiskt parti (L)
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Grundskolenämnden  
Huddinge kommuns näringslivsberedning  
Huddinges funktionshinderråd  
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer  
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden   2021-08-23 - 2021-11-07
Bygglovs- och tillsynsnämnden   2021-04-19 - 2021-08-22
Bygglovs- och tillsynsnämnden   2020-11-02 - 2020-12-13
Bygglovs- och tillsynsnämnden, arbetsutskott   2021-09-14 - 2021-12-20
Demokrati- och mångfaldsberedning   2014-03-10 - 2014-04-07
Grundskolenämnden   2016-09-12 - 2016-10-10
Huddinges brottsförebyggande råd   2012-02-21 - 2013-11-25
Huddinges pensionärsråd   2021-11-01 - 2021-11-30
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2021-03-08 - 2021-10-03
Kommunfullmäktige   2020-05-18 - 2020-06-02
Kommunfullmäktige   2020-04-20 - 2020-05-05
Kommunfullmäktige   2020-03-23 - 2020-04-15
Kommunfullmäktige   2018-06-18 - 2018-07-04
Kommunfullmäktige   2016-09-12 - 2016-09-26
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Kultur- och fritidsnämnden   2020-09-29 - 2021-04-18
Mälardalsråd   2017-06-12 - 2017-09-11
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott   2016-02-08 - 2016-03-06
Samhällsbyggnadsnämnden   2013-06-11 - 2013-06-11
Socialnämnden   2012-10-08 - 2013-06-11
Trygghets- och delaktighetsberedning   2019-01-30 - 2019-04-03
Valnämnden   2021-03-08 - 2021-04-18
Vård- och omsorgsnämnden   2021-11-01 - 2021-12-12
Äldreomsorgsnämnden   2018-06-18 - 2018-10-15
Äldreomsorgsnämnden   2015-01-01 - 2015-01-12