Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Cem Delen
Politiskt Parti
(L)
E-post
cem.delen@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse
Kultur- och fritidsnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 19 av 19.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2021-08-30 - 2022-12-31
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott 2021-09-14 - 2022-12-31
Grundskolenämnden 2015-01-01 - 2015-12-31
Grundskolenämnden 2007-01-01 - 2010-12-31
Grundskolenämndens arbetsutskott 2015-01-01 - 2015-12-31
Huddinge kommuns näringslivsberedning 2022-03-09 - 2022-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2019-01-01 - 2020-06-07
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse 2015-01-01 - 2017-11-17
Huge Fastigheter AB, styrelse 2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2020-03-22
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunstyrelsen 2021-08-30 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2020-03-22
Kommunstyrelsen 2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen 2010-11-08 - 2014-10-20
Samhällsbyggnadsnämnden 2012-10-08 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2012-10-08 - 2014-12-31