Ingen bild
Namn Cem Delen
Politiskt parti (L)
E-post2 cem.delen@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Bygglovs- och tillsynsnämnden, arbetsutskott  
Kommunstyrelsen  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2015-01-01 - 2015-12-31
Grundskolenämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Grundskolenämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2015-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2019-01-01 - 2020-06-07
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-01-01 - 2017-11-17
Huge Fastigheter AB, styrelse   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2020-03-22
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunstyrelsen   2018-10-16 - 2020-03-22
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Samhällsbyggnadsnämnden   2012-10-08 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2012-10-08 - 2014-12-31