Förtroendevald

Fotografi av Vibeke Bildt
Namn
Vibeke Bildt
Politiskt Parti
(L)
Mobil
073 024 34 89
E-post
vibeke.bildt@comhem.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Borgerlig begravning, officiant
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 13 av 13.
Tidigare uppdrag Period
Begravningsombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Begravningsombud 2015-01-01 - 2018-12-31
Begravningsombud 2014-03-18 - 2014-12-31
Borgerlig begravning, officiant 2015-04-13 - 2022-12-31
Demokrati- och mångfaldsberedning 2010-12-05 - 2013-09-09
Huge Fastigheter AB, ombud 2011-01-24 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen 2010-11-08 - 2014-10-20
Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 2006-11-01 - 2010-12-31