Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Niklas Engberg
Politiskt Parti
(L)
E-post
niklas.engberg@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.