Förtroendevald

Fotografi av Malin Danielsson
Namn
Malin Danielsson
Politiskt Parti
(L)
E-post
malin.danielsson@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Valberedningen
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 48 av 48.
Tidigare uppdrag Period
Arena Huddinge AB, styrelse 2019-04-01 - 2020-03-23
Arena Huddinge AB, styrelse 2015-04-24 - 2019-04-24
Arvodeskommitté 2010-11-01 - 2014-10-20
Föreningen Arena Huddinge, styrelse 2019-04-01 - 2020-03-23
Föreningen Arena Huddinge, styrelse 2015-04-24 - 2019-04-24
Föreningen Arena Huddinge, styrelse 2011-01-01 - 2015-04-23
Grundskolenämnden 2012-01-01 - 2014-12-31
Grundskolenämnden 2007-01-01 - 2010-12-31
Grundskolenämndens arbetsutskott 2011-01-01 - 2014-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen 2014-10-21 - 2018-10-15
Kommunstyrelsen 2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 - 2020-04-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-10-24 - 2020-04-01
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2014-12-01 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden 2020-01-01 - 2020-10-31
Miljöberedningen 2015-06-17 - 2018-10-15
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2019-01-01 - 2022-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2011-01-01 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet 2012-02-20 - 2014-11-30
Planerings- och personalutskottet 2006-12-01 - 2010-11-30
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer 2019-01-01 - 2020-04-01
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer 2016-03-30 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering 2015-06-17 - 2018-10-15
Söderenergi AB, ombud 2011-01-24 - 2014-12-31
Södertörns Energi AB, ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Södertörns Energi AB, ombud 2018-01-01 - 2018-12-31
Södertörns Energi AB, ombud 2017-01-01 - 2017-12-31
Södertörns Energi AB, ombud 2016-01-01 - 2016-12-31
Södertörns Energi AB, ombud 2015-01-28 - 2015-12-31
Södertörns Energi AB, ombud 2011-01-24 - 2011-12-31
Södertörns Fjärrvärme AB, ombud 2011-01-24 - 2014-12-31
Södertörns Utvecklingscenrum AB, ombud 2011-01-24 - 2014-12-31
The Summer University of Southern Stockholm AB, ombud 2011-01-24 - 2014-12-31
Tillfällig politisk styrgrupp för Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn 2015-01-28 - 2016-03-30
Tillsynsnämnden 2015-01-01 - 2016-02-08
Tyresåns Vattenvårdsförbund, ombud 2011-01-24 - 2014-12-31
Valberedningen 2018-10-15 - 2022-10-18
Vårljus AB, ombud 2011-03-21 - 2014-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud 2011-01-01 - 2014-12-31