Ingen bild
Namn Anders Ferbe
Politiskt parti (S)
E-post2 Anders.Ferbe@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott  
Huddinge kommuns näringslivsberedning  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period