Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Caroline Palm
Politiskt Parti
(C)
E-post
caroline.palm@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Huddinge kommuns näringslivsberedning
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.