Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Carina Paulsson Ellert
Politiskt Parti
(S)
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Huge Bostäder AB, styrelse
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.