Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Mats Forssén
Politiskt Parti
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Grundskolenämnden
Grundskolenämndens arbetsutskott
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.