Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Maria Burén
Politiskt Parti
(S)
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Beredning för trygghet, prevention och demokrati
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.