Ingen bild
Namn Mats Österholm
Politiskt parti (M)
E-post2 Mats.Osterholm@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Förskolenämndens arbetsutskott  
Huge Bostäder AB, styrelse  
Kommunfullmäktige  
Södertörns överförmyndarnämnd  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2017-12-11 - 2018-12-31
Förskolenämndens arbetsutskott   2018-02-08 - 2018-12-31
Grundskolenämnden   2015-01-01 - 2017-12-11
Kommunfullmäktige   2017-02-28 - 2018-10-14
Kultur- och fritidsnämnden   2013-09-09 - 2014-12-31