Ingen bild
Namn Roger Urbanski
Politiskt parti (SD)
   
Uppdrag
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period