Ingen bild
Namn Patrik Willingstam
Politiskt parti (DP)
E-post2 Patrik.Villingstam@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinge kommuns näringslivsberedning  
Huge Bostäder AB, styrelse  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2017-05-01 - 2018-12-31
Förskolenämndens arbetsutskott   2017-05-11 - 2018-12-31
Gymnasienämnden   2017-02-13 - 2018-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-12-11 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2019-01-13
Miljöberedningen   2017-03-15 - 2017-08-30