Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Lasse Alm
Politiskt Parti
(V)
E-post
Lasse.Alm@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Tidigare uppdrag Period
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2021-10-04 - 2022-12-31
Äldreomsorgsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31