Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Birgitta Ljung
Politiskt Parti
E-post
Birgitta.Ljung@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Uppdrag
Beredning för trygghet, prevention och demokrati
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.