Mats Arkhem
Namn Mats Arkhem
Politiskt parti (SD)
Mobil 072 549 56 65
E-post1 mats.arkhem@sd.se
E-post2 Mats.Arkhem@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Socialnämnden  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Gymnasienämnden   2015-01-01 - 2015-10-12
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2014-10-21 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Socialnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Valberedningen   2014-10-21 - 2018-10-14