Ingen bild
Namn Hans Wallenborg
Politiskt parti (M)
E-post2 Hans.Wallenborg@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Natur- och byggnadsnämnden   2016-05-09 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering   2018-05-30 - 2018-12-31