Ledamöter i Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Eva Carlsson-Paulsén   (M)      Ledamot  

Sara Holmgren   (S)      Ersättare  


1 av 1