Ledamöter i Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Eva Carlsson-Paulsén   (M)      Ledamot  
Eva Sjödin   (M)      Revisor  

Shewen Nysmed   (S)   Huddinge   Ersättare  


1 av 1