Ingen bild
Namn Carina Tärnsby
Politiskt parti (M)
E-post2 Carina.Tarnsby@huddinge.se
   
Uppdrag
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen  
Kultur- och fritidsnämnden  
Tidigare uppdrag Period