Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Carina Tärnsby
Politiskt Parti
(M)
E-post
Carina.Tarnsby@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott
Högskolerådet
Kommunfullmäktige
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Tidigare uppdrag Period
Beredning för trygghet, prevention och demokrati 2022-03-22 - 2023-01-01
Gode män enl 4 kap 2 § fastighetsbildningslagen 2019-01-01 - 2022-12-31
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2021-05-17 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-18 - 2021-08-22